Image

Hội thảo khoa học

  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

QMFS2021

Ngày 14-15/10/2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

logo5.png

Hội thảo QMFS2021

Nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và tăng cường hợp tác liên ngành trong lĩnh vực Quản lý Chất lượng và An toàn Thực phẩm,
tổ chức hội thảo khoa học
Quản lý Chất lượng và An toàn Thực phẩm QMFS 2021.

Các chủ đề chính của Hội thảo

• Các vấn đề mới nổi về an toàn thực phẩm trong bối cảnh đại dịch Covid-19
• Nghiên cứu phát triển sản phẩm nông sản thực phẩm
• Phương pháp và kỹ thuật phân tích kiểm soát an toàn thực phẩm
• Quản trị chuỗi cung ứng/chuỗi giá trị thực phẩm an toàn
• Hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực dịch vụ thực phẩm và đồ uống
• Kết hợp an toàn thực phẩm trên hệ thống thực phẩm
• Công nghệ và đổi mới về chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc trong chuỗi thực phẩm

Thời gian đăng ký và nộp bài

 Hạn nộp Tóm tắt báo cáo (Abstract)  30/4/2022
 Thông báo kết quả chấp nhận tóm tắt báo cáo  15/5/2022
 Hạn nộp bài toàn văn và lệ phí (tham dự + gửi bài)  15/6/2022
 Thông báo kết quả phản biện đăng Tạp chí  01/9/2022
 Thông báo danh mục báo cáo tại Hội nghị  30/9/2022

Chương trình hội thảo

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG & AN TOÀN THỰC PHẨM - QMFS 2021

Tại Thư viện Tạ Quang Bửu - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Đơn vị tài trợ

Tài trợ và Triển lãm

Các Doanh nghiệp có thể đóng góp tài trợ và tham gia triển lãm nhằm:
- Quảng cáo thương hiệu của Quý Doanh nghiệp và cơ sở đến với đông đảo các đại biểu tham dự hội nghị.
- Giới thiệu các sản phẩm mới của Quý Doanh nghiệp trong lĩnh vực kiểm nghiệm và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm.
(Xin liên hệ với Ban tổ chức để được hướng dẫn chi tiết)

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER