QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Please wait while JT SlideShow is loading images...
click để xem ảnh gốcclick để xem ảnh gốcclick để xem ảnh gốcclick để xem ảnh gốcclick để xem ảnh gốcclick để xem ảnh gốcclick để xem ảnh gốc
GIỚI THIỆU

Nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và tăng cường hợp tác liên ngành trong lĩnh vực Quản lý Chất lượng và An toàn Thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm (Đại học Bách Khoa Hà Nội) tổ chức hội thảo khoa học Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm QMFS 2015

Hội thảo sẽ công bố những kết quả nghiên cứu mới và là địa chỉ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý và các doanh nghiệp trong lĩnh vực Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm.

 
CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI THẢO
  •    Hệ thống quản lý chất lượng

  •    An toàn và Dinh dưỡng thực phẩm

  •    Các phương pháp kiểm nghiệm

  •    Phân tích nguy cơ

  •    Kỹ thuật thực phẩm

  •    Thực phẩm và xu hướng tiêu dùng thực phẩm

  •    Diễn đàn doanh nghiệp

 

qmfs2015

 
You are here  : Home