QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Please wait while JT SlideShow is loading images...
C1- ĐH Bách Khoa HNPGS Hoang Minh Son giang baiqmfs2017qmfs2017qmfs2017
GIỚI THIỆU

Nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và tăng cường hợp tác liên ngành trong lĩnh vực Quản lý Chất lượng và An toàn Thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm (Đại học Bách Khoa Hà Nội) phối hợp với Viện An toàn Thực phẩm (VICB) tổ chức hội thảo khoa học

Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm QMFS 2017

 
CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI THẢO

- Hệ thống quản lý và công cụ quản lý chất lượng ATTP

- An toàn và Dinh dưỡng thực phẩm

- Phát triển phương pháp phân tích và phân tích mối nguy gây mất ATTP

- Kỹ thuật thực phẩm, chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn

- Hội nghị bàn tròn: Các bên liên quan về Chương trình đào tạo: Công nghệ Thực phẩm, An toàn thực phẩm, Công nghệ Sinh học (HUST+ERASMUS +)
 
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP BÀI
 
Hạn chót nộp Tóm tắt báo cáo (Abstract) 30/6/2017
Thông báo kết quả chấp nhận tóm tắt báo cáo 10/7/2017
Hạn chót nộp bài toàn văn và lệ phí (tham dự + gửi bài) 28/8/2017 new
Thông báo kết quả phản biện đăng Tạp chí 30/9/2017
Thông báo danh mục báo cáo tại Hội nghị 10/10/2017

 

 
You are here  : Home