QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Please wait while JT SlideShow is loading images...
C1- ĐH Bách Khoa HN
GIỚI THIỆU

Nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và tăng cường hợp tác liên ngành trong lĩnh vực Quản lý Chất lượng và An toàn Thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm (Đại học Bách Khoa Hà Nội) phối hợp với Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert tổ chức hội thảo khoa học Quản lý Chất lượng và An toàn Thực phẩm QMFS 2019

 
CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI THẢO

• Xu hướng mới trong quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

• An toàn chuỗi cung ứng thực phẩm

• Nguyên liệu, phụ gia cho thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

• Phương pháp phân tích trong kiểm soát chuỗi cung ứng thực phẩm

• Phát triển sản phẩm thực phẩm/Phát triển định hướng thị trường

• Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội trong thời đại kỹ thuật số

 
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP BÀI

Hạn nộp Tóm tắt báo cáo (Abstract)

30/5/2019

Thông báo kết quả chấp nhận tóm tắt báo cáo

30/6/2019

Hạn nộp bài toàn văn và lệ phí (tham dự + gửi bài)

30/7/2019

Thông báo kết quả phản biện đăng Tạp chí

30/9/2019

Thông báo danh mục báo cáo tại Hội nghị

30/10/2019

 

 
You are here  : Home