QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Tài trợ, Quảng cáo và Trưng bày PDF. In Email

Hội thảo mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị và cá nhân để tổ chức Hội thảo và in Kỷ yếu Khoa học. Các gói tài trợ và quyền lợi tương ứng như sau:

      (Đơn vị: VNĐ)
  Platinum
(60 Triệu)
Vàng
(40 Triệu)   
Titan
(20 Triệu)
Là Nhà tài trợ chính   *    
Giới  thiệu  trong Kỷ yếu   *  *  
In logo trên ấn phẩm trên phông chính các chương trình truyền thông và trưng bày sản phẩm  * * *

 

TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG BÁ

Các tổ chức và cơ quan có nhu cầu tham gia chương trình truyền thông quảng bá sản phẩm xin liên hệ với Ban tổ chức trước ngày 30/09/2013 để có hướng dẫn chi tiêt.

Đăng ký tài trợ, quảng cáo, trưng bày và truyền thông  

Đăng ký tài trợ, quảng cáo, trưng bày và quảng bá sản phẩm trước ngày 30/9/2013 gửi về thư ký Hội thảo theo địa chỉ Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Biểu mẫu và hướng dẫn chi tiết (doc)

Tên cơ quan, doanh nghiệp .............................................................
Địa chỉ: ............................................................................................
Email: ..............................................., ĐT: .......................................
Tên Sản phẩm/Dịch vụ: ...................................................................
Hình thức tham dự:        □ Tài trợ và trưng bày               
                                        □  Truyền thông và quảng bá

 

 
You are here  : Home Tài trợ, Quảng cáo và Trưng bày