QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Tài trợ, Quảng cáo và Trưng bày PDF. In Email

 

Hội thảo mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị và cá nhân để tổ chức Hội thảo và in Kỷ yếu Khoa học. Các gói tài trợ và quyền lợi tương ứng như sau:

 (Unit: VND)

 

Đặc biệt

(80 triệu)

Kim cương

(50 triệu)

Platin

(20 triệu)

Vàng

(10 triệu)

Các hình thức khác

Là nhà tài trợ chính

 

 

 

 

In logo trên ấn phẩm

 

 

 

Giới thiệu trong kỷ yếu

 

 

Trưng bày sản phẩm


Quảng cáo và trưng bày

Các tổ chức và cơ quan có nhu cầu quảng cáo và trưng bày sản phẩm xin liên hệ với Ban tổ chức trước ngày 01/10/2011.

Mẫu cung cấp thông tin nhà Tài trợ vui lòng mở tập tin (PDF) hoặc (MS Word) đính kèm

 
You are here  : Home Tài trợ và Quảng cáo