Chương trình lớp học In

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO

ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO VÀ HỆ THỐNG ISO 17025

Tải về Chương trình lớp học

Thứ ba, ngày 12/11/2013

08.00

ĐĂNG KÝ

Phòng 208 Tầng 2, Nhà B1, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

08.15

GS.TS. Hà Duyên Tư

Phát biểu khai mạc khóa học

08.30 – 10.00

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tú, TS. Nguyễn Thị Thảo

Tiêu chuẩn ISO 17025

10.00 – 10.15

Giải lao

10.15 – 11.30

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tú, TS. Nguyễn Thị Thảo

Tiêu chuẩn ISO 17025 (tiếp theo)

11.30 – 13.30

Nghỉ trưa

13.30 – 15.00

Chuyên viên. Phó Đức Trù

Tổng quan về độ không đảm bảo đo của phép đo theo ISO

15.00 – 15.15

Giải lao

15.15 – 16.30

Chuyên viên. Phó Đức Trù

Tổng quan về độ không đảm bảo đo của phép đo theo ISO (tiếp theo)

Thứ tư, ngày 13/11/2013

08.00 – 9.30

Chuyên viên. Phó Đức Trù

Tính độ không đảm bảo đo của dụng cụ, hóa chất…

9.30 – 9.45

Giải lao

9.45 – 11.30

TS. Vũ Hồng Sơn

Xác định độ chính xác, độ chụm (độ lặp lại, độ tái lặp)

11.30 – 13.30

Nghỉ trưa

13.30 – 15.00

TS. Vũ Hồng Sơn

Xác định độ chính xác, độ chụm (độ lặp lại, độ tái lặp) (tiếp theo)

Xác định độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích công cụ

15.00 – 15.15

Giải lao

15.15 – 16.30

TS. Vũ Hồng Sơn

Xác định độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích công cụ (tiếp theo)

16.30

Tổng kết và trao chứng chỉ khóa đào tạo