QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Chương trình lớp học PDF. In Email

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO

ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO VÀ HỆ THỐNG ISO 17025

Tải về Chương trình lớp học

Thứ ba, ngày 12/11/2013

08.00

ĐĂNG KÝ

Phòng 208 Tầng 2, Nhà B1, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

08.15

GS.TS. Hà Duyên Tư

Phát biểu khai mạc khóa học

08.30 – 10.00

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tú, TS. Nguyễn Thị Thảo

Tiêu chuẩn ISO 17025

10.00 – 10.15

Giải lao

10.15 – 11.30

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tú, TS. Nguyễn Thị Thảo

Tiêu chuẩn ISO 17025 (tiếp theo)

11.30 – 13.30

Nghỉ trưa

13.30 – 15.00

Chuyên viên. Phó Đức Trù

Tổng quan về độ không đảm bảo đo của phép đo theo ISO

15.00 – 15.15

Giải lao

15.15 – 16.30

Chuyên viên. Phó Đức Trù

Tổng quan về độ không đảm bảo đo của phép đo theo ISO (tiếp theo)

Thứ tư, ngày 13/11/2013

08.00 – 9.30

Chuyên viên. Phó Đức Trù

Tính độ không đảm bảo đo của dụng cụ, hóa chất…

9.30 – 9.45

Giải lao

9.45 – 11.30

TS. Vũ Hồng Sơn

Xác định độ chính xác, độ chụm (độ lặp lại, độ tái lặp)

11.30 – 13.30

Nghỉ trưa

13.30 – 15.00

TS. Vũ Hồng Sơn

Xác định độ chính xác, độ chụm (độ lặp lại, độ tái lặp) (tiếp theo)

Xác định độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích công cụ

15.00 – 15.15

Giải lao

15.15 – 16.30

TS. Vũ Hồng Sơn

Xác định độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích công cụ (tiếp theo)

16.30

Tổng kết và trao chứng chỉ khóa đào tạo

 
Chương trình Hội thảo (chính thức) PDF. In Email

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

QMFS 2013

Tải về file Word: Chương trình Hội thảoChương trình tại các phân ban new

 

Thứ Năm, ngày 14/11/2013

Tại Thư viện Tạ Quang Bửu – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

7:30 – 8:30

ĐĂNG KÝ – nhận tài liệu

Phòng Hội thảo Tầng 10, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)

8:30 – 9:00

KHAI MẠC

-       Giới thiệu đại biểu

-       Phát biểu khai mạc của Giáo sư Hà Duyên Tư, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo QMFS2013

-       Phát biểu khai mạc của Giáo sư Nguyễn Trọng Giảng, Hiệu trưởng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

-       Phát biểu của Giáo sư Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

-       Phát biểu của Giáo sư Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế

9.00 – 10:00

PHIÊN TOÀN THỂ

 

TS. Lâm Quốc Hùng, Cục  ATTP, Bộ Y tế - VFA, MOH

Đặc điểm về sự cố An toàn thực phẩm ở Việt nam giai đoạn 2007-2013 và đề xuất các giải pháp kiểm soát

 

ThS. Phó Đức Sơn, Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng  Việt Nam

Quản lý chất lượng toàn diện chuỗi cung ứng thực phẩm

 

TS. Max S. Turner, Trường Đại học Queesland, Úc

Biocontrol lactic acid bacteria for food safety and quality

 

PGS. Ngô Tiến Hiển, Chủ tịch Hội KHCN Lương thực – Thực phẩm Việt Nam

An toàn thực phẩm : Hiện trạng, bất cập và hành động của  chúng ta

 

Bà Thái Hương, Chủ tịch, Tổng giám đốc tập đoàn sữa TH Milk

Chất lượng và an toàn thực phẩm trong sản xuất công nghiệp

10:00 – 10:30

NGHỈ GIẢI LAO, CHỤP ẢNH LƯU NIỆM, Phân ban Posters

Tầng 10, Thư viện Tạ Quang Bửu, HUST

 

10.30 – 12.00

BÁO CÁO TẠI CÁC PHÂN BAN word

Phân ban 1 (Phòng 902) : Quản lý Chất lượng, An toàn và Xu hướng tiêu dùng Thực phẩm (Phần 1)

Phân ban 2 (Phòng 923) : Kỹ thuật Thực phẩm (Phần 1)

12.00 – 13.30

CƠM TRƯA

Tầng 10, Thư viện Tạ Quang Bửu, HUST

13.30 – 15.30

BÁO CÁO TẠI CÁC PHÂN BAN word

Phân ban 1 (Phòng 902) : Quản lý Chất lượng, An toàn và Xu hướng tiêu dùng Thực phẩm (Phần 2)

Phân ban 2 (Phòng 923) :  Kỹ thuật Thực phẩm (Phần 2)

15.30 – 16.00

Nghỉ giải lao và Phân ban POSTER

Tầng 10, Thư viện Tạ Quang Bửu, HUST

16.00 – 17.00

HỘI NGHỊ TOÀN THỂ

 

TS. Samira Sarter, Trung tâm Hợp tác quốc tế về Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp, Pháp

Vi khuẩn kháng kháng sinh trong chuỗi thực phẩm: Vấn đề an toàn thực phẩm toàn cầu

 

PGS. Phạm Xuân Đà, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm  Việt Nam

Hoạt động kiểm soát Chất lượng và An toàn Thực phẩm ở Việt Nam

 

TS. Chu Kỳ Sơn, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Hoạt động đào tạo và nghiên cứu về Chất lượng và An toàn Thực phẩm

 

GS. Lưu Duẩn, Tổng Thư ký Hội Khoa học CN Lương thực – Thực phẩm Việt Nam

An toàn thực phẩm trong văn hóa ẩm thực

17.00 – 17.30

GIỚI THIỆU CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ

17.30 – 17.40

BẾ MẠC

18.00 – 20.00

GALA DINNER Tầng 10, Thư viện Tạ Quang Bửu, HUST

 

Thứ Sáu, ngày 15/11/2013 : Tham quan

Liên hệ : TS. Lê Hoàng Lâm, Thư ký Hội thảo, DĐ 0989 26 0880 

·         Nhóm 1 : 9h00-11h00, Tham quan Phòng Thí nghiệm, Viện CN Sinh học & CN Thực phẩm, ĐHBK

·         Nhóm 2 : 7h00-16h00, Tham quan du lịch Việt trì và Đền Hùng (theo đăng ký)

 

 
Thông báo Khóa Đào tạo

THÔNG BÁO KHÓA ĐÀO TẠO ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO VÀ HỆ THỐNG ISO 17025
Từ 12/11/2013 đến 13/11/2013

Tải về Chi tiết Chương trình lớp học

Với kinh nghiệm tổ chức tốt các khóa đào tạo cơ bản, nâng cao và chuyên sâu, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, ĐHBK Hà Nội tổ chức khóa đào tạo với chuyên đề “ Độ không đảm bảo đo và hệ thống ISO 17025

I. NỘI DUNG ĐÀO TẠO
1.    Tổng quan về độ không đảm bảo đo của phép đo theo ISO 1993 – Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement
    – Thuật ngữ
    – Các loại phân bố thống kê trong đo lường
    – Độ không đảm bảo đo chuẩn kiểu A
    – Độ không đảm bảo đo chuẩn kiểu B
    – Độ không đảm bảo đo chuẩn tổng hợp
    – Độ không đảm bảo đo mở rộng
    – Báo cáo độ không đảm bảo đo
2.    Tổng quan về độ KĐBĐ theo ISO/IEC 21748
    – Độ chính xác
+ Độ đúng của phương pháp
+ Độ chụm của phương pháp (độ lặp lại, độ tái lặp, độ chụm trung gian)
    – Thiết kế thực nghiệm đánh giá độ đúng, độ chụm
    – Tính độ KĐBĐ từ bộ dữ liệu thẩm định phương pháp
    – Tính độ KĐBĐ từ dữ liệu so sánh liên phòng
3.      Tính độ KĐBĐ của dụng cụ, hóa chất
– Dụng cụ đo thể tích (Bình định mức, pipet, buret…)
– Dụng cụ đo khối lượng (Cân…)
– Hóa chất, chất chuẩn
4.    Tính độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích công cụ
    – Quang phổ UV-VIS
    – Quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa, lò graphite, hệ hydrua
    – Các phương pháp phân tích bằng sắc ký (GC, LC…)
    – Các ví dụ:
5.    Tính độ không đảm bảo đo các phương pháp cổ điển
    – Phương pháp thể tích
    – Phương pháp trọng lượng
    – Các ví dụ
6.    Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005 và các chính sách của VILAS
7.    Thực hành
Tiến hành làm thí nghiệm phân tích và tính độ không đảm bảo đo bằng chương trình phần mềm Excel (học viên thực hành trên máy vi tính).

II. GIẢNG VIÊN
* Chuyên viên Phó Đức Trù: chuyên viên quản lý chất lượng – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, thống kê, xử lý số liệu trong phòng thí nghiệm.
* Và các giảng viên bộ môn Quản lý chất lượng, ĐHBK Hà Nội

III. THỜI GIAN:     02 ngày, từ 12/11/2013 đến 13/11/2013
                            Sáng: 08h00 – 11h30 ; Chiều: 13h30 – 16h30

IV. ĐỊA ĐIỂM:    Viện Công nghệ sinh học-Công nghệ thực phẩm, ĐHBK Hà Nội
        Phòng 205-C4
        Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
        ĐT: 04. 38680120    Fax: 04.38682470

V. PHÍ ĐÀO TẠO:    3.000.000đ/học viên (ba triệu đồng)
    Bao gồm:    -  Phí đào tạo lý thuyết và thực hành
                      -  Tài liệu học và tham khảo

Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu đào tạo xin đăng ký theo mẫu gửi kèm bằng fax, điện thoại hoặc thư theo địa chỉ trên trước ngày 15/10/2013. Mỗi học viên nên mang theo máy tính laptop để thực tập.

(Xin liên hệ ĐT: 04. 38680120, gặp TS. Cung Thị Tố Quỳnh để biết thêm chi tiết).

             

 
Tài trợ, Quảng cáo và Trưng bày PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 19 Tháng 8 2013 23:11

Hội thảo mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị và cá nhân để tổ chức Hội thảo và in Kỷ yếu Khoa học. Các gói tài trợ và quyền lợi tương ứng như sau:

      (Đơn vị: VNĐ)
  Platinum
(60 Triệu)
Vàng
(40 Triệu)   
Titan
(20 Triệu)
Là Nhà tài trợ chính   *    
Giới  thiệu  trong Kỷ yếu   *  *  
In logo trên ấn phẩm trên phông chính các chương trình truyền thông và trưng bày sản phẩm  * * *

 

TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG BÁ

Các tổ chức và cơ quan có nhu cầu tham gia chương trình truyền thông quảng bá sản phẩm xin liên hệ với Ban tổ chức trước ngày 30/09/2013 để có hướng dẫn chi tiêt.

Đăng ký tài trợ, quảng cáo, trưng bày và truyền thông  

Đăng ký tài trợ, quảng cáo, trưng bày và quảng bá sản phẩm trước ngày 30/9/2013 gửi về thư ký Hội thảo theo địa chỉ Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Biểu mẫu và hướng dẫn chi tiết (doc)

Tên cơ quan, doanh nghiệp .............................................................
Địa chỉ: ............................................................................................
Email: ..............................................., ĐT: .......................................
Tên Sản phẩm/Dịch vụ: ...................................................................
Hình thức tham dự:        □ Tài trợ và trưng bày               
                                        □  Truyền thông và quảng bá

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 26 Tháng 8 2013 20:23
 
Hội thảo Khoa học

Thể lệ gửi bài

Các báo cáo khoa học có chất lượng trình bày tại Hội thảo sẽ được chọn đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Tác giả tham gia Hội thảo cần gửi:

- bản đăng ký tham gia (doc)

- báo cáo theo mẫu: Mẫu báo cáo (doc); Định dạng chuẩn (pdf)

Đối với Tóm tắt: Yêu cầu viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh; không quá 300 từ; đánh máy trên khổ giấy A4 (210x297 mm);  Font: Times New Roman (Unicode); cỡ chữ: 16 (cho tên bài báo) và 11 (cho tóm tắt); cách dòng 12pts; căn lề: trên: 3,5 cm, dưới: 4,5 cm, trái: 3,42 cm, phải: 2,5 cm; 3-5 từ khóa; gạch chân dưới tên tác giả chính.

Đề nghị chỉ rõ hình thức tham gia: báo cáo, poster hoặc cả hai

Đối  với Toàn  văn: Không quá 6 trang đánh máy trên khổ giấy A4 (210x297 mm) kể cả hình  vẽ, bảng số và tài liệu tham khảo;  Font: Times New Roman (Unicode); cỡ chữ: 11; Căn  lề: trên: 3,5 cm, dưới: 4,5 cm, trái: 3,42 cm, phải: 2,5 cm.

Nội dung chi tiết tại trang web: http://sbft.hust.edu.vn hoặc http://qmfs.hust.edu.vn

Gửi tới địa chỉ e-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


Trang 1 trong tổng số 3

Tin mới cập nhật

Tin hay được đọc

Ai đang trực tuyến

Hiện có 5 khách Trực tuyến

Liên kết website

Featured Links:
HUST
Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
SBFT
Viện CN Sinh học - CN Thực phẩm
VDD
Viện Dinh dưỡng Quốc gia

You are here  : Home QMFS2013