Giới thiệu In

Nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và tăng cường hợp tác liên ngành trong lĩnh vực Quản lý Chất lượng (QLCL) và An toàn Vệ sinh Thực phẩm (ATVSTP), trường ĐH Bách Khoa Hà Nội phối hợp với Cục ATVSTP (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo:

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Hội thảo sẽ công bố những kết quả nghiên cứu mới và là địa chỉ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý và các doanh nghiệp trong lĩnh vực QLCL & ATVSTP