QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

PGS.TS. Cung Thị Tố Quỳnh
Ban Tổ Chức QMFS2017

Địa chỉ:
Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm
Phòng 205B, Nhà C4, trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại: (+84)4 3868 0120
 Fax: (+84)4 3868 2470

 


You are here  : Home Liên hệ