QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

KHÁCH SẠN VÀ ĐẶT PHÒNG PDF. In Email

Ban tổ chức gợi ý một số khách sạn để quý đại biểu tham khảo. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay cần sự hỗ trợ nào xin hãy liên hệ với BTC.

Những khách sạn cách địa điểm tổ chức hội thảo khoảng 800 m:

Những khách sạn cách địa điểm tổ chức hội thảo khoảng 1,500 m:

..

 

 

 
You are here  : Home Khách sạn và Đặt phòng