QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Please wait while JT SlideShow is loading images...
C1- ĐH Bách Khoa HN
LỆ PHÍ PDF. In Email

Nội dung

Mức phí

Nộp trước 30/7/2019

Nộp từ 31/730/9/2019

Tại ngày     Hội thảo

Lệ phí gửi bài:

     

1. Lệ phí gửi phản biện và đăng bài trên Kỷ yếu Hội thảo (không đăng trên Tạp chí KH và CN)

1.000.000 VNĐ/bài

   

2. Lệ phí gửi phản biện và đăng bài trên Tạp chí KH và CN (viết theo đúng mẫu quy định)

     

+ bài có số trang  6- 8 trang in

2.500.000 VNĐ/bài

   

+ bài có số trang từ 9-10 trang in

3.000.000 VNĐ/bài

   

Lệ phí tham dự hội nghị

500.000 VNĐ/người

1.000.000 VNĐ/người

1.500.000 VNĐ/người

Lưu ý:

- Bài không được đăng do không đạt chất lượng sẽ không được hoàn lại tiền.

- Chỉ chấp nhận đăng bài của các tác giả đăng ký tham dự Hội thảo


Lệ phí Hội thảo gửi theo địa chỉ:

* Chủ tài khoản: Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm
* Số tài khoản: 114000000912 - Ngân hàng Công thương Khu vực 2, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hoặc liên hệ nộp tiền mặt:
ThS. Cao Thị Thanh Bình
201A-C4, Viện CNSH & CNTP
Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Tel: (+84) 24 3869 2515

 
You are here  : Home Kinh phí tham dự