QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

LỆ PHÍ PDF. In Email
 Nội dung Mức phí

- Lệ phí tham dự hội nghị và gửi bài (đăng bài báo tại tạp chí KH&CN hoặc Kỷ yếu Hội nghị)

- Bao gồm lệ phí tham dự cho 01 tác giả   


  1.500.000 đồng/bài

- Nộp lệ phí trước 25/9/2015

- Bài không được đăng do không đạt chất lượng sẽ không được hoàn lại tiền

Lệ phí tham dự hội nghị (Tác giả đi kèm hoặc tham dự không có bài báo)    - Trước 25/10/2015:   500.000 đồng/người
- Sau 25/10/2015:    1.000.000 đồng/người

 Gửi lệ phí theo địa chỉ:
* Chủ tài khoản: Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm
* Số tài khoản: 102010000016700
                       Ngân hàng Công thương khu vực 2, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hoặc nộp tiền mặt tại Viện CNSH&CNTP - ĐH Bách Khoa Hà Nội

(liên hệ với chị Cao Thị Thanh Bình, P201A, nhà C4, ĐH Bách khoa Hà Nội, SĐT (+84) 4 38692515)

 
You are here  : Home Kinh phí tham dự