QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Kinh phí tham dự PDF. In Email

 

     Trước 30/9/2013      

     Sau 30/09/2013     

Tham dự

 500.000 VNĐ

 1.000.000 VNĐ

Tham dự + Gửi bài  

 1.500.000 VNĐ

 ---------------

Hình thức chuyển tiền:

- Tiền mặt: nộp tại Viện CNSH&CNTP - ĐH Bách Khoa HN (liên hệ với chị Cao Thị Thanh Bình, SĐT +84 4 38692515) hoặc

- Chuyển khoản: Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm; STK: 102010000016700; Ngân hàng Công thương khu vực 2, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 
You are here  : Home Kinh phí tham dự