QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Kinh phí tham gia Hội thảo PDF. In Email

 

Người Việt Nam

    Trước 01/09/2011    

      Sau 01/09/2011    

Tham dự

300.000 VND

500.000 VND

Tham dự + gửi bài 

800.000 VND

------------------

 

Người nước ngoài

     Trước 01/09/2011    

     Sau 01/09/2011   

Tham dự

50 USD

75 USD

Tham dự + Gửi bài   

100 USD

------------------

 

Hình thức chuyển tiền

- Tiền mặt: nộp cho Viện CNSH&CNTP - ĐH Bách Khoa Hà Nội

hoặc

- Chuyển khoản:   Viện CNSH&CNTP; STK: 102010000016700

     Ngân hàng Công thương khu vực 2, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

 

Các nhà Tài trợ

  • POLYCO
  • ATC
  • Halico
  • IDP
  • An gi
  • AVINAA
  • HABECO

Nhà tài trợ Đặc biệt


You are here  : Home Kinh phí tham dự