QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Hội thảo Khoa học

Thể lệ gửi bài

Các báo cáo khoa học có chất lượng trình bày tại Hội thảo sẽ được chọn đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Tác giả tham gia Hội thảo cần gửi:

- bản đăng ký tham gia (doc)

- báo cáo theo mẫu: Mẫu báo cáo (doc); Định dạng chuẩn (pdf)

Đối với Tóm tắt: Yêu cầu viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh; không quá 300 từ; đánh máy trên khổ giấy A4 (210x297 mm);  Font: Times New Roman (Unicode); cỡ chữ: 16 (cho tên bài báo) và 11 (cho tóm tắt); cách dòng 12pts; căn lề: trên: 3,5 cm, dưới: 4,5 cm, trái: 3,42 cm, phải: 2,5 cm; 3-5 từ khóa; gạch chân dưới tên tác giả chính.

Đề nghị chỉ rõ hình thức tham gia: báo cáo, poster hoặc cả hai

Đối  với Toàn  văn: Không quá 6 trang đánh máy trên khổ giấy A4 (210x297 mm) kể cả hình  vẽ, bảng số và tài liệu tham khảo;  Font: Times New Roman (Unicode); cỡ chữ: 11; Căn  lề: trên: 3,5 cm, dưới: 4,5 cm, trái: 3,42 cm, phải: 2,5 cm.

Nội dung chi tiết tại trang web: http://sbft.hust.edu.vn hoặc http://qmfs.hust.edu.vn

Gửi tới địa chỉ e-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 
You are here  : Home Hội thảo khoa học