ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC In

Hội thảo QMFS2015 sẽ được tổ chức tại Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.