QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Địa điểm tổ chức PDF. In Email

Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội,

Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Xem sơ đồ khuôn viên ĐHBK sau đây:

en

 
You are here  : Home Địa điểm tổ chức