QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Thể lệ đăng ký & gửi bài PDF. In Email

.

BẢN ĐĂNG KÝ

Họ và tên:……………………………………………………………………................…………………………………….

Cơ quan:....………………………………………………………………….................……………………………………

Tên bài báo: ………………………………..……………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel:…………………………………………….……………………………………………….………………………………………….

Fax:…………..…..………………………………………………………………………………………………………………………

Email:………………………………………………………………………………………….……………………………………….

Nội dung tham gia:   □ Báo cáo       □ Poster       □ Tham dự      □ Trưng bày

 

Các báo cáo khoa học có chất lượng trình bày tại Hội thảo sẽ được chọn đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – VAST).

Ngôn ngữ sử dụng: tùy chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Tác giả tham gia Hội thảo cần gửi báo cáo theo mẫu (file MS Word hướng dẫn trình bày báo cáo toàn văn) cập nhật 10/11/2011

.

Đối với Tóm tắt: Yêu cầu viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh; không quá 300 từ; đánh máy trên khổ giấy A4 (210´297 mm); Font: Arial, chữ hoa, in đậm (Unicode); cỡ chữ: 14 (cho tên bài báo) và 11pt, Times New Roman, chữ thường, in nghiêng (cho tóm tắt); căn lề: trên: 3,5 cm, dưới: 4,5 cm, trái: 3,42 cm, phải: 2,5 cm; 5 từ khóa; gạch chân dưới tên tác giả chính và email.

Đề nghị chỉ rõ hình thức tham gia: báo cáo, poster hoặc cả hai.

Đối với toàn văn: Không quá 8 trang đánh máy trên khổ giấy A4 (210x297 mm) kể cả hình vẽ, bảng số và tài liệu tham khảo; Font: Times New Roman (Unicode); cỡ chữ: 11; Căn lề: 3,5 cm, dưới: 4,5 cm, trái: 3,42 cm, phải: 2,5 cm

Gửi địa chỉ e-mail sau: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

Các nhà Tài trợ

  • POLYCO
  • ATC
  • Halico
  • IDP
  • An gi
  • AVINAA
  • HABECO

Nhà tài trợ Đặc biệt


You are here  : Home Đăng ký và Gửi bài