QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Chương trình Hội thảo (chính thức) PDF. In Email

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

QMFS 2013

Tải về file Word: Chương trình Hội thảoChương trình tại các phân ban new

 

Thứ Năm, ngày 14/11/2013

Tại Thư viện Tạ Quang Bửu – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

7:30 – 8:30

ĐĂNG KÝ – nhận tài liệu

Phòng Hội thảo Tầng 10, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)

8:30 – 9:00

KHAI MẠC

-       Giới thiệu đại biểu

-       Phát biểu khai mạc của Giáo sư Hà Duyên Tư, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo QMFS2013

-       Phát biểu khai mạc của Giáo sư Nguyễn Trọng Giảng, Hiệu trưởng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

-       Phát biểu của Giáo sư Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

-       Phát biểu của Giáo sư Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế

9.00 – 10:00

PHIÊN TOÀN THỂ

 

TS. Lâm Quốc Hùng, Cục  ATTP, Bộ Y tế - VFA, MOH

Đặc điểm về sự cố An toàn thực phẩm ở Việt nam giai đoạn 2007-2013 và đề xuất các giải pháp kiểm soát

 

ThS. Phó Đức Sơn, Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng  Việt Nam

Quản lý chất lượng toàn diện chuỗi cung ứng thực phẩm

 

TS. Max S. Turner, Trường Đại học Queesland, Úc

Biocontrol lactic acid bacteria for food safety and quality

 

PGS. Ngô Tiến Hiển, Chủ tịch Hội KHCN Lương thực – Thực phẩm Việt Nam

An toàn thực phẩm : Hiện trạng, bất cập và hành động của  chúng ta

 

Bà Thái Hương, Chủ tịch, Tổng giám đốc tập đoàn sữa TH Milk

Chất lượng và an toàn thực phẩm trong sản xuất công nghiệp

10:00 – 10:30

NGHỈ GIẢI LAO, CHỤP ẢNH LƯU NIỆM, Phân ban Posters

Tầng 10, Thư viện Tạ Quang Bửu, HUST

 

10.30 – 12.00

BÁO CÁO TẠI CÁC PHÂN BAN word

Phân ban 1 (Phòng 902) : Quản lý Chất lượng, An toàn và Xu hướng tiêu dùng Thực phẩm (Phần 1)

Phân ban 2 (Phòng 923) : Kỹ thuật Thực phẩm (Phần 1)

12.00 – 13.30

CƠM TRƯA

Tầng 10, Thư viện Tạ Quang Bửu, HUST

13.30 – 15.30

BÁO CÁO TẠI CÁC PHÂN BAN word

Phân ban 1 (Phòng 902) : Quản lý Chất lượng, An toàn và Xu hướng tiêu dùng Thực phẩm (Phần 2)

Phân ban 2 (Phòng 923) :  Kỹ thuật Thực phẩm (Phần 2)

15.30 – 16.00

Nghỉ giải lao và Phân ban POSTER

Tầng 10, Thư viện Tạ Quang Bửu, HUST

16.00 – 17.00

HỘI NGHỊ TOÀN THỂ

 

TS. Samira Sarter, Trung tâm Hợp tác quốc tế về Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp, Pháp

Vi khuẩn kháng kháng sinh trong chuỗi thực phẩm: Vấn đề an toàn thực phẩm toàn cầu

 

PGS. Phạm Xuân Đà, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm  Việt Nam

Hoạt động kiểm soát Chất lượng và An toàn Thực phẩm ở Việt Nam

 

TS. Chu Kỳ Sơn, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Hoạt động đào tạo và nghiên cứu về Chất lượng và An toàn Thực phẩm

 

GS. Lưu Duẩn, Tổng Thư ký Hội Khoa học CN Lương thực – Thực phẩm Việt Nam

An toàn thực phẩm trong văn hóa ẩm thực

17.00 – 17.30

GIỚI THIỆU CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ

17.30 – 17.40

BẾ MẠC

18.00 – 20.00

GALA DINNER Tầng 10, Thư viện Tạ Quang Bửu, HUST

 

Thứ Sáu, ngày 15/11/2013 : Tham quan

Liên hệ : TS. Lê Hoàng Lâm, Thư ký Hội thảo, DĐ 0989 26 0880 

·         Nhóm 1 : 9h00-11h00, Tham quan Phòng Thí nghiệm, Viện CN Sinh học & CN Thực phẩm, ĐHBK

·         Nhóm 2 : 7h00-16h00, Tham quan du lịch Việt trì và Đền Hùng (theo đăng ký)

 

 
You are here  : Home Chương trình Hội thảo