QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Please wait while JT SlideShow is loading images...
C1- ĐH Bách Khoa HN
BAN CỐ VẤN, BAN TỔ CHỨC VÀ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PDF. In Email

Ban cố vấn

GS.TS. Đinh Văn Phong                 ĐH Bách Khoa Hà Nội

TS. Nguyễn Quốc Toản                  Cục CB&PTTT Nông sản , Bộ NN&PTNT

.

Ban Tổ chức

PGS.TS. Chu Kỳ Sơn                      ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trưởng ban

KS. Nguyễn Hữu Dũng                   VinaCert, Phó Trưởng ban

GS.TS. Huỳnh Trung Hải                ĐH Bách Khoa Hà Nội

TS. Vũ Hồng Sơn                           ĐH Bách Khoa Hà Nội

PGS.TS. Lê Thị Kim Phụng              ĐH Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Đặng Minh Nhật                ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

PGS.TS. Lê Thị Hồng Ánh               ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Anh           ĐH Công nghệ Sài Gòn

TS. Đoàn Đức Lân                          ĐH Tây Bắc

TS. Nguyễn Bá Thanh                     ĐH Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

TS. Lương Hùng Tiến                      ĐH Thái Nguyên

.

Hội đồng Khoa học

GS.TS. Hoàng Đình Hòa                  ĐH Bách Khoa Hà Nội, Chủ tịch

GS.TS. Phạm Quốc Long                 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Phó Chủ tịch

PGS.TS. Chu Kỳ Sơn                       ĐH Bách Khoa Hà Nội, Phó Chủ tịch

GS.TSKH. Lưu Duẩn                       Hội KH & CN thực phẩm Quốc tế IUFost

TS. Lê Quang Trung                       Viện An toàn Thực phẩm

GS.TS. Phan Thị Kim                      Hội KHKT An toàn Thực phẩm Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Thị Hiền                 Hội Dinh dưỡng Việt Nam

PGS.TS. Quản Lê Hà                      ĐH Bách Khoa Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tú          ĐH Bách Khoa Hà Nội

PGS.TS. Tô Kim Anh                      ĐH Bách Khoa Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Dũng         ĐH Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Cung Thị Tố Quỳnh           ĐH Bách Khoa Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh           Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

 
You are here  : Home Ban tổ chức