Ban Tổ chức In

BAN CỐ VẤN
PGS.TS. Trần Quang Quý - Bộ Giáo dục và Đào tạo
PGS.TS. Nguyễn Thanh Long - Bộ Y tế
GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng - ĐH Bách Khoa Hà Nội

BAN TỔ CHỨC
GS.TS. Hà Duyên Tư - ĐH Bách Khoa Hà Nội - Trưởng ban
GS.TS. Nguyễn Công Khẩn - Cục KHCN & ĐT, Bộ Y tế - Phó ban
TS. Trần Quang Trung - Cục ATTP, Bộ Y tế - Phó ban
PGS.TS. Ngô Tiến Hiển -  Hội KHCN Lương thực - Thực phẩm VN
TS. Phạm Văn Diễn - Cục PTTT & DN KH & CN, Bộ Khoa học & Công nghệ
Ông Nguyễn Thế Hùng - Cục PTTT & DN KH & CN, Bộ Khoa học & Công nghệ
TS. Nguyễn Phú Cường - Vụ KH &CN, Bộ Công thương
PGS.TS. Tô Kim Anh - ĐH Bách Khoa Hà Nội
PGS.TS. Đinh Văn Phong - ĐH Bách Khoa Hà Nội
PGS.TS. Phan Đình Tuấn - ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh
PGS.TS. Đặng Minh Nhật - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
PGS.TS. Hà Thanh Toàn - ĐH Cần Thơ
PGS.TS. Phạm Hữu Đức Dục - ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
GS.TS. Lê Thị Hợp - Viện Dinh dưỡng Quốc gia
PGS.TS. Phạm Xuân Đà - Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia
ThS. Phó Đức Sơn - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Quốc gia
ThS. Ngô Văn Tụ - Công ty Cổ phần Sữa đậu nành VN (VinaSoy)
KS. Lê Quý Dương - Hội KHCN Lương thực-Thực phẩm VN

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
GS.TS. Hà Duyên Tư - ĐH Bách Khoa Hà Nội
GS.TS. Hoàng Đình Hòa - ĐH Bách Khoa Hà Nội
GS.TS. Phạm Văn Thiêm - ĐH Bách Khoa Hà Nội
GS.TS. Lebailly Philippe - ĐH Liège, Bỉ
GS.TS. Sawamura Masayoshi - ĐH Kochi, Nhật Bản
GS.TS. Phan Thị Kim - Hội KHKT An toàn Thực phẩm Việt Nam
GS.TS. Nguyễn Thị Hiền - Hội Dinh dưỡng Việt Nam
GS.TSKH. Lưu Duẩn - Hội KHCN Lương thực Thực phẩm VN
GS.TSKH. Lê Văn Hoàng - ĐH Đông Á
PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh - ĐH Bách Khoa Hà Nội
TS. Samira Sarter - TT HTQT về NC&PT NN (CIRAD), Pháp
PGS.TS. Lâm Xuân Thanh - ĐH Bách Khoa Hà Nội
PGS.TS. Lê Thanh Mai - ĐH Bách Khoa Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Duy Lâm - Hội KHCN Lương thực Thực phẩm VN
TS. Chu Kỳ Sơn - ĐH Bách Khoa Hà Nội
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - ĐH Nông nghiệp Hà Nội
PGS.TS. Ngô Xuân Mạnh - ĐH Nông nghiệp Hà Nội
PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Dũng - ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh
TS. Phan Thế Đồng - ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
PGS.TS. Ngô Xuân Bình - ĐH Nông Lâm Thái Nguyên
PGS. TS. Đỗ Thị Bích Thủy - ĐH Nông Lâm Huế
PGS.TS. Đỗ Văn Chương - ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
PGS.TS. Chu Văn Thiện - Viện Cơ điện NN & CN STH
PGS.TSKH. Phan Thanh Tịnh - Viện Cơ điện NN &CN STH
PGS.TS. Lê Đức Mạnh - Viện Công nghiệp Thực phẩm
TS. Nguyễn Như Tiệp - Cục QLCL NLS&TS, Bộ Nông Nghiệp
TS. Phạm Huy Sơn - Viện Nghiên cứu Hải sản Hải Phòng