QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Ban Tổ chức PDF. In Email
..

Quyết định số 1373/QĐ-ĐHBK-HCTH ngày 23/06/2011 về việc thành lập BTC Hội thảo và Danh sách kèm theo

.

BAN CỐ VẤN

 • GS.TS. Trịnh Quân Huấn - Thứ trưởng Bộ Y tế
 • GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng - Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • TS. Roland Poms - Tổng Thư ký Hiệp hội Quốc tế KH&CN Lương thực (ICC)
.

BAN TỔ CHỨC

 • GS.TS. Hà Duyên Tư - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội - Trưởng ban
 • GS.TS. Nguyễn Công Khẩn - Cục trưởng Cục ATVSTP, Bộ Y tế - Phó ban
 • GS.TS. Phạm Văn Thiêm - GĐ TT Giáo dục & Phát triển sắc ký, ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • GS.TS. Hoàng Đình Hòa - ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh - ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ
 • PGS.TS. Phan Đình Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh
 • PGS.TS. Tô Kim Anh - Viện trưởng Viện CNSH-CNTP, ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tú - Trưởng BM Quản lý chất lượng, ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • PGS.TS. Lê Thị Hợp - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia
 • PGS.TS. Phạm Xuân Đà - Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia
 • TS. Đặng Minh Nhật - Trưởng BM CN Thực phẩm, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
 • TS. Nguyễn Như Tiệp - Cục trưởng Cục QLCL NLS&TS, Bộ Nông Nghiệp
 • ThS. Phó Đức Sơn - Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Quốc gia
 • PGS.TS. Đinh Văn Phong - Trưởng phòng KHCN, ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • GVC. Hoàng Xuân Lấn - Trưởng phòng HTQT, ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • KS. Nguyễn Tuấn Khải - Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế

.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 • GS.TS. Hà Duyên Tư - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • GS.TSKH. Lưu Duẩn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn
 • GS.TSKH. Lê Văn Hoàng - Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Á
 • GS.TS. Phan Thị Kim - Chủ tịch Hội KHKT An toàn Thực phẩm Việt Nam
 • GS.TS. Nguyễn Thị Hiền - Phó CT Hội Dinh dưỡng Việt Nam
 • GS.TS. Lebailly Philippe - ĐH Liège, Bỉ
 • GS.TS. Sawamura Masayoshi - ĐH Kochi, Nhật Bản
 • TS. Samira Sarter - TT HTQT về NC&PT NN (CIRAD), Pháp
 • PGS.TS. Lâm Xuân Thanh - ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • PGS.TS. Lê Thanh Mai - ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • PGS.TS. Vũ Đình Tôn - Trưởng phòng KHCN và HTQT, ĐH Nông nghiệp Hà Nội
 • PGS.TS. Ngô Xuân Mạnh - Trưởng Khoa CNTP, ĐH Nông nghiệp Hà Nội
 • PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh - Phó CN Khoa Hóa, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
 • PGS.TSKH. Phan Thanh Tịnh - Viện trưởng Viện Cơ điện NN & CN STH
 • PGS.TS. Lê Đức Mạnh - Viện trưởng Viện Công nghiệp Thực phẩm
 • TS. Đỗ Văn Ninh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang
 • TS. Nguyễn Hoàng Dũng - Trưởng phòng KHCN, ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh
 • PGS.TS. Lê Quốc Doanh - Viện trưởng Viện KHKT NLN Miền núi phía Bắc
 • TS. Dương Ngọc Thí - Phó Viện trưởng Viện Chính sách & Chiến lược PT NN NT
 • TS. Phan Thế Đồng - Trưởng Khoa CNTP, ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
 • TS. Chu Kỳ Sơn - Phó Viện trưởng Viện CNSH-CNTP, ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • TS. Phạm Huy Sơn - Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Hải sản Hải Phòng
 • ThS. Nguyễn Thị Minh Lý - Trung tâm Quacert
 • TS. Vũ Hồng Sơn - ĐH Bách Khoa Hà Nội

.

BAN THƯ KÝ

 • TS. Cung Thị Tố Quỳnh - ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • TS. Từ Việt Phú - ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • TS. Lê Hoàng Lâm - ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • ThS. Phạm Thanh Liêm - Cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế
 • ThS. Lê Phương Thảo - Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia
 • TS. Đào Huy Phong - TT Nghiên cứu Thực phẩm và Dinh dưỡng
 • TS. Hồ Phú Hà - ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • TS. Trương Việt Anh - ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • ThS. Hoàng Quốc Tuấn - ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • ThS. Vũ Minh Hằng - ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • KS. Nguyễn Thị Hằng - ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp HCM
 • KS. Nguyễn Thị Lan Anh - ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • KS. Nguyễn Tiến Huy - ĐH Bách Khoa Hà Nội
 
English (United Kingdom)Vietnamese-VN

Nhà tài trợ Đặc biệt

Các nhà Tài trợ

 • POLYCO
 • ATC
 • Halico
 • IDP
 • An gi
 • AVINAA
 • HABECO
You are here  : Home Ban tổ chức