QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Please wait while JT SlideShow is loading images...
C1- ĐH Bách Khoa HN
BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ KHOA HỌC PDF. In Email

Bài báo cáo tham dự được Hội đồng Khoa học chấp thuận sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội nghị dưới dạng tham luận hay poster.

Ngoài ra, nếu tác giả có đăng ký công bố bài trên tạp chí hoặc kỷ yếu hội thảo, các bài sẽ được chuyển cho phản biện đánh giá theo quy định.

Mẫu Đăng ký tham dự Hội thảo và gửi bài tải về tại ĐÂY

Các bài báo đã được phản biện thẩm định sẽ được đăng trên số đặc biệt của Tạp chí Khoa học & Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) hoặc Kỷ yếu của Hội thảo (Có chỉ số ISBN). Lưu ý các bài gửi đăng trên Tạp chí cần viết bằng tiếng Anh.

Mẫu trình bày bài báo của Tạp chí Khoa học và Công nghệ tải về tại ĐÂY

Trình tự phản biện bài gửi Tạp chí sẽ như sau: 

(i) Các tác giả gửi bài Toàn văn đến hòm thư của Hội thảo ( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) với mã bài đã được cấp sau khi được chấp nhận Tóm tắt, sau đó Hội đồng khoa học sẽ xem xét sơ bộ nội dung (Vòng 1).

(ii) Các bài báo được chấp nhận qua Vòng 1 sẽ được yêu cầu đăng nhập vào trang web của Tạp chí Khoa học và Công nghệ (http://vjs.ac.vn/index.php/jst/login) để submit bài vào chuyên mục mở riêng của Hội thảo (sẽ hướng dẫn sau). Sau đó, các bài báo sẽ được phản biện online theo đúng quy định của Tạp chí (Vòng 2).

(iii) Các bài báo đã qua Vòng 2 sẽ được Hội đồng Khoa học và Ban Biên tập của Tạp chí quyết định kết quả (Vòng 3).

Địa chỉ gửi bài

Bản mềm gửi theo địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Bản cứng gửi theo địa chỉ:
                PGS.TS. Cung Thị Tố Quỳnh
                207-C4, Viện CNSH & CNTP
                Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
                Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
                Tel: (+84) 24 3868 0120
                Fax: (+84) 24 3868 2470

 

 
You are here  : Home Báo cáo và Công bố Khoa học