QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ KHOA HỌC PDF. In Email

Bài báo cáo tham dự sau khi được Hội đồng khoa học chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội nghị. Các bài báo cáo tiêu biểu sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội nghị dưới dạng tham luận hay poster. Ban tổ chức sẽ có thông báo cụ thể đến từng tác giả được chọn. Ngoài ra, nếu tác giả có đăng ký tham dự công bố bài trên tạp chí, bài sẽ được chuyển cho phản biện đánh giá theo đúng quy định của Ban Biên tập Tạp chí. Các bài báo cáo tham dự hội nghị đã được phản biện thẩm định sẽ được đăng trên số đặc biệt của Tạp chí Khoa học & Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) hoặc Kỷ yếu của Hội nghị.

QUY CÁCH BÀI BÁO

 

GỬI BÀI BÁO CÁO

Bản mềm gửi theo địa chỉ Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Bản cứng gửi theo địa chỉ:

  • TS. Cung Thị Tố Quỳnh
  • Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm, Phòng 205B, Nhà C4, trường ĐH Bách khoa Hà Nội
  • Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
  • Tel: (+84)4 3868 0120;
  • Fax: (+84)4 3868 2470

 

 
You are here  : Home Báo cáo và Công bố Khoa học